Scroll Top

Ráiteas maidir le Fianáin

Dáta Éifeachtach: 2 Aibreán 2024

Nuashonraíodh an Ráiteas Fianán seo an 2 Aibreán 2024 agus tá feidhm aige maidir le saoránaigh agus buanchónaitheoirí dlíthiúla an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch.

Baineann Comhairle Chontae Dhún na nGall (“muid”, “sinn” nó “ár”) úsáid as fianáin ar An Glasbhealach ó Cheann an Droichid go Bun Cranncha agus an Baile Nua láithreán gréasáin (an “tSeirbhís”). Trí úsáid a bhaint as an tSeirbhís, toilíonn tú d’úsáid fianán.

Mínítear sa Bheartas Fianán cad is fianáin ann, conas a úsáidtear fianáin, conas mar a d’fhéadfadh tríú páirtithe a mbeimis i bpáirt leo úsáid a bhaint as fianáin ar an tSeirbhís, na rogha atá ar fáil duit maidir le fianáin agus tugtar tuilleadh eolais ann faoi fhianáin.

Cad is fianáin ann?

Is éard is fianáin ná giotaí beaga téacs a sheoltar chuig do bhrabhsálaí gréasáin ó láithreán gréasáin a dtugann tú cuairt air. Is éard is fianán ná téacschomhad a stórálann freastalaí leathanach gréasáin i do bhrabhsálaí gréasáin agus a ligeann don tSeirbhís nó do thríú páirt tú a aithint le do chéad chuairt eile a dhéanamh níos éasca agus le go mbeidh an tSeirbhís níos áisiúla duit.

Tá fianáin “sheasmhacha” agus fianáin “seisiúin” ann agus is mar seo a leanas a shainmhínítear iad:

  • Fianáin sheasmhacha: Is fianáin níos fadtéarmaí iad seo a ndéanann an t-eisitheoir dáta éaga a chur leo. Déanann an brabhsálaí na fianáin sin a stóráil fiú i ndiaidh don bhrabhsálaí dúnadh. Cuirtear ar ais chuig an eisitheoir iad gach uair a dtugann tú cuairt ar an láithreán a d’eisigh an fianán nó gach uair a bhféachann tú ar láithreán a bhfuil acmhainn (amhail fógra) air arna heisiúint ag an gcéad eisitheoir fianán. Déanann fianáin sheasmhacha do ghníomhaíocht a rianú ní hamháin ar an láithreán sin ach freisin ar aon láithreán eile a bhfuil acmhainn air arna heisiúint ag an láithreán céanna. Seo é an córas a mbaineann láithreáin amhail Google agus Facebook úsáid as chun loga a chruthú de ghníomhaíochtaí úsáideora ar fud roinnt láithreán gréasáin.
  • Fianáin seisiúin: Is fianáin shealadacha iad seo a stóráiltear i gcuimhne an bhrabhsálaí go dtí go ndúnfar an brabhsálaí. Is lú riosca slándála a bhaineann leis na cineálacha seo fianán agus baintear úsáid astu chun na gnéithe den leathanach a thaispeántar don úsáideoir a rialú le linn cuairt aonuaire ar il-leathanaigh láithreáin gréasáin, agus chun críocha eile stórála gearrthéarmaí.

Mar a úsáideann Comhairle Chontae Dhún na nGall fianáin

Is éard is script ann ná píosa de chód cláir a úsáidtear chun ár suíomh Gréasáin a oibriú i gceart agus go hidirghníomhach. Déantar an cód seo a fhorghníomhú ar ár bhfreastalaí nó ar do ghléas.

Nuair a úsáideann tú an tSeirbhís agus faigheann rochtain uirthi, d’fhéadfadh go gcuirimis roinnt comhad fianán i do bhrabhsálaí gréasáin.

Bainimid úsáid as fianáin chun na gcríoch seo a leanas: chun feidhmeanna áirithe na Seirbhíse a chumasú, chun anailísíocht a chur ar fáil, chun do roghanna a shábháil, chun seachadadh fógraí a chumasú lena n-áirítear fógraíocht bunaithe ar iompar.

Bainimid úsáid as fianáin seisiúin agus sheasmhacha ar an tSeirbhís agus bainimid úsáid as cineálacha éagsúla fianán chun an tSeirbhís a reáchtáil:

  • Fianáin riachtanacha: D’fhéadfadh go mbainimis úsáid as fianáin riachtanacha chun úsáideoirí a fhíordheimhniú agus úsáid chalaoiseach as cuntais úsáideoirí a chosc.

Cén rogha atá agat maidir le fianáin?

Más mian leat fianáin a scrios nó treoir a thabhairt do do bhrabhsálaí gréasáin fianáin a scrios nó a dhiúltú, téigh le do thoil chuig leathanaigh chúnaimh do bhrabhsálaí gréasáin.

Tabhair ar aird, áfach, má scriosann tú fianáin nó má dhiúltaíonn tú glacadh leo, go mb’fhéidir nach mbeadh tú ábalta úsáid a bhaint as na gnéithe uile a thairgimid. D’fhéadfadh nach dtaispeánfadh roinnt dár gcuid leathanach i gceart agus nach mbeadh tú ábalta do chuid roghanna a stóráil.